Giriş Yap

Misyon/Vizyon ve Kalite Politikamız

Misyonumuz;

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak 5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde; bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayacak biçimde, üyelerimizin sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak her türlü hizmeti; sosyal sorumluluğumuzun bilincinde, çağdaş yönetim anlayışı ile kurumsal bir yapı içerisinde, uluslararası standartlarda sunmak.

 

Vizyonumuz;

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak vizyonumuz üye odaklı bir yaklaşımla paydaşlarımız tarafından çözüm odaklı, sürekli gelişen, yenilikçi ve güvenilir kurum olarak tanımlanmak.

 

Kalite Politikamız;

• İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kurum olmayı ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek, üye memnuniyetini arttırmak

• Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında şeffaf ve gelişmeye açık bir yönetim sistemi getirmek

• Risk temelli düşünmeye dayalı yönetim anlayışı ile risk ve fırsatları gözeterek, süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmak,

• Hedeflediğimiz başarıyı, iç ve dış hususlar ile paydaşlarımız ve üyelerimiz bir bütünlük içinde geliştirebileceğimiz bilinci ile hareket etmek,

• Üyelerin ve hizmet alanların, beklenti ve ihtiyaçlarını yasal şartlar çerçevesinde karşılayarak   Memnuniyetlerini Sağlamak,

• Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek, uygulanabilir şartları yerine getirmek