Yıllık Aidat ve Belge Ücret Tarifesi

2017 Yılı Kayıt Ücretleri-Yıllık Aidat Tarifesi

 • FEVKALADE DERECE : 600,00 TL
 • 1/A DERECESİ : 550,00 TL
 • 1/B DERECESİ : 450,00 TL
 • 2. DERECE : 400,00 TL
 • 3. DERECE : 350,00 TL
 • 4. DERECE : 300,00 TL
 • 5. DERECE : 280,00 TL

YAPILAN HİZMET ÜCRET TARİFESİ

 • Sicil Kayıt ve diğer Belgeler-Onay: 10.00 TL
 • Oda Kimlik Belgesi: 15.00 TL
 • Yerli Malı Belgesi: 250.00 TL
 • Kapasite Raporu Onayı.: 600.00 TL
 • Kapasite Raporu Sureti Onayı.: 30.00 TL
 • 1-30 Kalem Arası Rayiç Fiyatları tasdiki.: 40.00 TL
 • 50 Kalem Arası Rayiç Fiyatları tasdik.: 45.00 TL
 • 50 ve Üzeri Rayiç Fiyatları Tasdiki.: 70.00 TL
 • Fatura Tasdiki: 0.00 TL 5 (Binde 5) TL
 • Bilirkişi Raporu: 400.00 TL
 • İş Makinesı Tescili.: 100.00 TL
 • İş Makinesi Ruhsatı Yenileme.: 250.00 T
 • İş Makinesi Ruhsat Bedeli: 75.00 TL
 • Teşvik Belgeleri İşlemleri: 400.00 TL
 • Fiili Tüketim-Yerli İmalat-Kap.rap.onayı.: 60.00 TL
 • İhracata İlişkin Belgeler: 60.00 TL

ADRES BİLGİLERİ

Mini Galeri