Uygulanan Projeler

Proje Adı

YOZGAT GİRİŞİMCİ YETİŞTİRME PROJESİ 

Proje Başlangıç / Süresi

 12/1/2006 / 10  AY

Kısa Adı / Numarası

YOGİYEM / BG-UE-B2004-22.020401-ELARG

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)-Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu

Çıktılar

Tam zamanlı çalışan proje ekibi (3 kişi)

Yarı zamanlı personel (1 kişi)

 Periyodik koordinasyon toplantıları (10 adet)

Danışman (1 kişi)

Eğitici kadro 

Eğitim Başvuru formları

Hedef grubu veri tabanı

Hedef Kitle listesi (50 kişi)

Ofis Ekipmanları 

Merkez ofis

 Bilgisayarlar (10 adet) ve Projeksiyon Cihazı

 Bilgisayarlı Eğitim sınıfı 

Eğitim Koordinasyon toplantıları (10 adet)

Eğitim içerikleri ve program Eğitim Hizmeti (60 gün) 

Eğitim alan toplam girişimci adayları (50 kişi)

 Katılımcı Sertifikaları (50 adet)

 Danışmanlık hizmeti (12 gün)

Tanıtım broşürü (500 adet)

Tanıtım toplantısı Bilgilendirme Toplantısı (2 adet) İnternet Sitesi 

Aylık proje bülteni (500 adet / ay) Basın toplantıları (3 adet) Değerlendirme Raporu Proje Sonuç Konferansı 

 Uygulandığı İller

YOZGAT

 Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

 FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

AB Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı 

Toplam Bütçe

82403 - Euro

 Kullanılan Dış Kaynak

74163 -Euro

 Kullanılan İç kaynak

8240 -Euro 

  

Proje Adı

YOZGAT SLOVENYA İLE AVUPA'YA AÇILIYOR

Proje Başlangıç / Süresi

 12/14/2012 / 15  AY

Kısa Adı / Numarası

 / CFCU/TR0135.03/02

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar

SLOVENYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Çıktılar

1- Hazırlık faaliyetleri / Proje ekibinin oluşturulması

 2- Slovenya'ya ön ziyaret (Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası proje ekibi tarafından gerçekleştirilen)

3- Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası çalışanlarına eğitim programı düzenlenmesi

4- Eğitim ve atölye çalışmaları için Slovenya ziyareti  - Slovenya'nın ekonomisi - Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yapısı

5- Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda eğitim ve atölye çalışmaları - Yozgat ekonomik yapısı - Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın yapısı - Önemli firmalara ve belirlenmiş yerlere ziyaretler (Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası proje ekibi tarafından gerçekleştirilen) 

6- Yayınlar - Web Sitesi - Kitapçık - Broşür ve Afişler - Işıklı tabela ve Tabela

 Uygulandığı İller

YOZGAT

--Diğer

 Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

Slovenya

 FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

Sivil Toplum Diyalogu – AB – Türkiye Odaları Forumu-II: AB-TÜRKİYE ODALARI ORTAKLIĞI HİBE PROGRAMI  

Toplam Bütçe

100324 - Euro

 Kullanılan Dış Kaynak

94361 -Euro

 Kullanılan İç kaynak

5962 -Euro 

  

Proje Adı

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ

Proje Başlangıç / Süresi

 3/19/2006 / 123  AY

Kısa Adı / Numarası

 / 

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar

1) Müstakil Genç İş Adamları Derneği (MÜGİAD)

2) Yozgat Sanayici ve İş Adamları Derneği

3) Yozgat Ticaret Borsası

Çıktılar

1) Girişimci Yetiştrime Merkezi Proejsi'nden mezun olmuş 23 başarılı girişimci 

2) Başarı potansiyeli yüksek 23 girişimciye tahsis edilen 23 adet işlik

3) İşgem bünyesinde faaliyet gösterecek firmaların ortak kullanımlarına açık eğitim ve toplantı salonu

4) İşgem bünyesinde faaliyet gösteren firmalara pazarlama, finansman yönetimi, işletme becerilerileri vs. konularında danışmanlık desteği verecek 3 tam zamanlı personel

4) İşgem bünyesinde faaliyet gösteren firmalara pazarlama, finansman yönetimi, işletme becerilerileri vs. konularında danışmanlık desteği verecek 3 tam zamanlı personel

5) İşgem'de faaliyet gösteren firmaların ortak yönetimi, bilgi danışmanlı ve destek için tahsis edilen 1 müdür, 1 muhasebeci ve 1 pazarlama elemanı

6) İş Geliştirme Merkezi faaliyetleri için kurulumuş bir anonim şirket ve İŞGEM yönetimi için görev alan İcra Kurulu 

7) Firmaların ortak kullanımına açık 3 adet bilgisyar ve internet bağlantısı, fotokopi, faks, yazıcı ve tarayıcı

8) Brüt alan büyüklüğü (metrekare): 3350 m², Net alan büyüklüğü (metrekare): 2340 m², Ortak kullanım alanı (metrekare): 234 m² İŞGEM Müdür Odası: 18 m² İdari Personel: 60 m² Eğitim Salonu: 78 m² WC ve Fotokopi, Faks bölümü: 78 m² olan İŞGEM binası

9) İşgem'de faaliyet gösteren firmalara İş Planı hazırlama, proje yönetimi döngüsü, TSE kalite yönetim sistemleri, dış ticaret, pazarlama vsç gibi konularda proje süresi boyunca verilmiş 12 adet eğitim

 Uygulandığı İller

YOZGAT

 Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

 FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

KOSGEB 

Toplam Bütçe

564000 - Türk Lirasi

 Kullanılan Dış Kaynak

564000 -Türk Lirasi

 Kullanılan İç kaynak

 -Türk Lirasi 

  

Proje Adı

 PERAKENDE SATIŞ VE PAZARLAMA ELEMANI YETİŞTİRME KURSU PROJESİ

Proje Başlangıç / Süresi

9/1/2008 / 3  AY

Kısa Adı / Numarası

 / 

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar

İş-Kur İl Müdürlüğü

Çıktılar

• Projenin amaç ve hedeflerine uygun verilmiş sertifikalı eğitim

• Eğitim almış 60 adet kursiyer

 Uygulandığı İller

YOZGAT

 Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

 FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

İŞKUR 

Toplam Bütçe

36000 - Türk Lirasi

 Kullanılan Dış Kaynak

36000 -Türk Lirasi

 Kullanılan İç kaynak

 -Türk Lirasi 

  

Proje Adı

LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI 

Proje Başlangıç / Süresi

 10/30/2011 / 3  AY

Kısa Adı / Numarası

 / TR72-11-DFD-01/06

Çıktılar

Lisanslı Depoculuk İşletmesi Fizibilite Raporu

 Uygulandığı İller

YOZGAT

 Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

 FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ 

Toplam Bütçe

40522 - Türk Lirasi

 Kullanılan Dış Kaynak

36867 -Türk Lirasi

 Kullanılan İç kaynak

3655 -Türk Lirasi 

  

Proje Adı

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE EDİYORUZ

Proje Başlangıç / Süresi

7/1/2016 / 12  AY

Kısa Adı / Numarası

 / TRH1.3PREII/P03/167

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar

YOZGAT ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

 BOĞAZLIYAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

YOZGAT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çıktılar

 Farkındalık faaliyetleriyle kayıtlı istidam konusunda bilinçlendirilmiş hedef gruplar

 Kayıtdışı İstihdam Konulu seminer ve Dış Ticaret Eğitimi verilmiş 100 işletme

30 başarılı üniversite öğrencisine iştirakçi firmalarda staj imkanı

30 başarılı üniversite öğrencisine iştirakçi firmalarda staj imkanı

 Belirlenmiş oda üyemiz firmalarla yapılacak yurt içi teknik gezi (İstanbul ve İzmir'de belirlenmiş örnek firmalara)

Proje ortaklarımız ve proje ekibiyle yapılacak yurt dışı teknik gezisi (Avusturya)

İyi Uygulama Modelleri Raporu kitapçığı(1500 adet)

Açılış ve kapanış toplantıları

ALO 170 SSS kitapçığı  (5000 adet)

El kitapçığı ve proje bülteni (5000 adet)

Proje süresi boyunca yayında olacak internet sitesi 

100 adet seminer katılım belgesi 

 Uygulandığı İller

YOZGAT

İSTANBUL

İZMIR

 Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

 Avusturya

 FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

AB Kayıtlı istihdamın Teşviki Hibe Programı 

Toplam Bütçe

169715 - Euro

 Kullanılan Dış Kaynak

150045 -Euro

 Kullanılan İç kaynak

19656 -Euro 

  

Proje Adı

İSTİHDAM GARANTİLİ MESLEK EDİNDİRME KURSLARI 

Proje Başlangıç / Süresi

 12/17/2012 / 6  AY

Kısa Adı / Numarası

 / 

Çıktılar

11 adet meslek dalında eğitim almış 325 kursiyer

Kurslar sonrasında istihdam edilen 65 kursiyer

 Bilgisayar Ağ Yönetimi, Teknik Ressam, Aşçılık, Hasta Yaşlı Bakımı, Kuaför, Halkla İlişkiler, Pvc Doğrama, Sekreter ve Büro Yönetimi, Bilgisayarlı Muhasebe, Sıhhi Tesisat ve Reyon Görevlisi mesleklerinde verilmiş 11 adet meslek edindirme kursu

 Uygulandığı İller

YOZGAT

 Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

 FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

İŞKUR 

Toplam Bütçe

914196 - Türk Lirasi

 Kullanılan Dış Kaynak

914196 -Türk Lirasi

 Kullanılan İç kaynak

 -Türk Lirasi 


 


 

Proje Adı

GÜNE BAKANLAR PROJESİ

Proje Başlangıç / Süresi

7/1/2010 / 12  AY

Kısa Adı / Numarası

GÜNE BAKANLAR PROJESİ / TR07H1,02-001/569

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAYSERİ TİCARET ODASI

Çıktılar

1. Sürekliliği sağlanmış proje web sitesi ve kadın girişimcilik ağı 

2. Eğitim almış 100 kadın ve 4+3 proje ortağı ve iştirakçisi çalışanı

3. Danışmanlık hizmeti almış 30 kadın

4. Yaygınlaştırılmış proje

 Uygulandığı İller

KAYSERİ

SİVAS

YOZGAT

 Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

 FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

AB Kadın İstihdamını Geliştirme Hibe Programı 

Toplam Bütçe

262850 - Euro

 Kullanılan Dış Kaynak

 -Türk Lirasi

 Kullanılan İç kaynak

 -Türk Lirasi 

ADRES BİLGİLERİ

Mini Galeri