Ticaret Sicil Müdürlüğü Kalite Politikası

  1. Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.
  2. Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.
  3. Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.
  4. Yönetim kurulu, meclis ve toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara
  5. ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalatmak, Yönetim ve Meclis toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini,
  6. karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
  7. Meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı , Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.
  8. Seçimlerle ilgili hususların yürütülmesi.
  9. Yıllık bütçenin c bendinde yazılı belgeleri imzalamak.

ADRES BİLGİLERİ

Mini Galeri