İnsan Kaynakları Kalite Politikası

  • Yozgat TSO, İnsan Kaynağını, Odanın Performansını belirleyen en önemli etken olarak tanımlar.
  • Kurumun Performansını artırmak için İnsan Kaynağının optimal biçimde yönetilmesi gerektiğine inanır.
  • İnsan Kaynağı kavramını, “İşe Alım”dan başlayarak, “Kariyer Planı”, “Performans Yönetimi”, “Eğitim ve oryantasyon”, “Ödüllendirme ve Motivasyon” gibi bileşenlerden oluşan bir bütün olarak ele alır.
  • Sağlıklı bir organizasyon yapısı ve etin Görev Tanımları; İnsan Kaynaklarından maksimum verimin alınması için, sistemi tamamlayan parçalardır.
  • İnsan Kaynağının Yönetiminde Performans Yönetiminin öneminin bilincindedir.
  • İnsan Kaynağının Performans artışını, onların yetkinliklerini geliştirerek sağlar.
  • Eğitim, yetkinliklerin geliştirilmesi için en önemli araçtır.

 

 

 

 

ADRES BİLGİLERİ

Mini Galeri