Halkla İlişkiler Bİrimi Genel Hizmetleri

 •  Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tacirlere, işadamlarına, sanayicilere yönelik olarak organize edilen toplantı, eğitim, seminer, konferans ve gezi programlarını duyurmak ver organize etmek. 
 •  İlimiz ve üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda iştirakçi kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa eğitim programları ve seminerler düzenlemek, organizasyonunu yapmak, devamlılığını sağlamak,
 •  Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Bültenini hazırlamak, Genel Sekretere ve Yayın Kuruluna onaylatmak ve üyelere dağıtımını programlamak. 
 •  Yozgat Ticaret Odası Bülteni’nin yayımı dışında Yozgat Ticaret Odası’nın yazılı, görsel ve işitsel basın ile olan ilişkilerini, kamuoyu oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmek üzere çalışmalar yürütmek
 •  Kamuoyunu Odamız çalışmaları Yönetim Kurulumuzun görüşleri konularında  yazılı ve görsel basın aracılığıyla bilgilendirmek
 •  Basın toplantılarını ve basın bildirilerini duyurmak. 
 •  Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili basında yer alan haberleri ve bildirileri Basında Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası dosyasında muhafaza etmek. 
 •  Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın yıl boyunca yaptığı tüm eğitim, organizasyon, seminer, basın toplantısı vs faaliyetlerin dokümanlarını muhafaza etmek,
 •  Yurtiçi ve yurtdışı fuarları posta, faks ve mail yoluyla gelen duyurular ile takip etmek, araştırmak ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yayınlanan Aylık Bülten aracılığı ile üyelere duyurmak. 
 •  Yurtiçi ve yurtdışı fuarlar için üyelerden talep geldiğinde davetiye temin etmek. 
 •  Yönetim Kurulu Başkanı adına Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasına gelen tüm yazıların ve davetiyelerin takibini ve tanzimini yapmak. 

 

 

ADRES BİLGİLERİ

Mini Galeri