KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR.

1.Kısa çalışma kapsamında başvuru yapacak işverenlerin mutlaka kuruma kayıtlı olmaları gerekmektedir.

2.İşverenler başvurularını her bir sosyal güvenlik sicil numarası için ayrı ayrı yapacaklardır.

3.Başvuru yapacak işverenler kısa çalışma duyurusu ekinde yer alan kısa çalışma talep formu ve eki işçi listesini eksiksiz bir biçimde dolduracaklar. Çıktısı alınarak her bir sayfayı kaşeleyip imzalayacak, istenen diğer belgeleri de ekine eklemek suretiyle işverenin beyan ve talebinin yer aldığı bir üst yazı ekinde tüm belgeleri tarayarak bağlı bulundukları il ve hizmet merkezine tanımlanmış olan e-posta adresleri üzerinden İşkur’ a ileteceklerdir.                                 

4. Ayrıca işçi listesi Excel olarak da mail ekine eklenecektir.

5.Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar veya ilgili kamu kurumu ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri sadece bu kapsamda olduklarına ilişkin belgeleri ekleyeceklerdir.( Örneğin işletme ruhsatları ve varsa kapanmalarına ilişkin yazılar.)

6.İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyetini durduran veya azaltan işyerleri ise durumu ortaya koyacak belgeleri sunacaklardır.(Yönetim kurulu kararı, sözleşme iptalleri, durumu belgeler mali tablolar, kısa çalışma talep formu eki belgeler vb.)

Detaylı bilgi için https://www.iskur.gov.tr/  adresini ziyaret edebilirsiniz.


ADRES BİLGİLERİ

Mini Galeri