Bilgi İşlem Birimi Kanun / Mevzuat / Yönetmelikler

 

    İŞ TANIMI:


 Kurumun BT ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılamak ve yürütmek.

 SORUMLULUKLAR:

 • Kurumun   BT hedef ve stratejilerinin belirlenmesi,

 •  BT altyapısı ve uygulama, donanım, network ve işletim sistemlerinin şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda kurulması,

 •  Süreçlerin izlenmesi, koordinasyonu ve geliştirilmesi,

 •  Teknoloji konusunda dünyadaki gelişmeleri izleyerek departmanların ihtiyaçları doğrultusunda bilgi sistemleri hedef ve stratejilerin oluşturulması,

 •  Standart, politika ve prosedürlerin belirlenmesi,

 •  Bilgi Sistemlerinin kesintisiz, güvenli, güncel ve etkin olarak çalışmasının sağlanması,

 •  Grup genelindeki Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yapılan donanım, sistem yazılım, uygulama yazılım ve hizmet satın almalarının yapılması,

 •  Diğer departmanların kullandığı cihaz ve programlarla ilgili kendi sorumluluk alanı ile ilgili değerlendirmelerin yapılması,gerekli desteğin verilmesi, uygulamaların denetlenmesi,

 •  BT ekibini iş önceliğine göre yönlendirmek, yönetmek ve destek olmak. 

 •  Bakım/onarım/değişim gibi sistemi etkileyecek işleri/projeleri planlamak ve hayata geçirmek.

 •  BT işletme bütçesini denetlemek.

 •  Dış kaynak hizmetlerini yönetmek.

 •  BT ekibi için İK departmanı ile birlikte istihdam politikası geliştirmek.

 •  BT risklerini ve sorunlarını tespit etmek, önlem almak.

 •  BT faaliyetleri ile ilgili Genel Müdüre raporlama yapmak.

 •  BGYS politikalarını geliştirmek, uygulamaları takip etmek.

 •  Gizlilik beyanı ve disiplin prosedürüne uygun davranmak, diğer birimleri de bu doğrultuda yönlendirmek.

 •  Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesinde aktif rol almak.

 •  Güvenlik olayları ve ihlalleri takip etmek, ilgili birim yöneticileri ve İK ile işbirliği yapmak.

ADRES BİLGİLERİ

Mini Galeri