Bilgi İşlem Birimi Genel Hizmetleri

Dış Hizmetler
 • Oda üyelerine Sms, Web, E-posta aracılığıyla bilgilendirme yapma,
 • Oda üyelerinin talep etmeleri halinde, ihtiyaca göre teknoloji konularında bilgilendirme ve danışmanlık yapma
 • Yıl içerisinde en az 1 kez Oda üyelerine teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirme semineri yapma,
 • Talep edilmesi durumunda E-ticaret konusunda bilgi paylaşma ve yönlendirmede bulunma,
 • Odamıza bağlı tüm üyelerimiz için web sayfalarını yerleştirebilecekleri bir web barındırma sunucusu kurulması ve destek verilmesi,

İç Hizmetler

 • Yıl içerisinde en az 3 defa oda çalışanlarına teknolojik bilgilendirme semineri düzenlemek,
 •  Odamızın Bilgi İşlemle ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçlara cevap verebilecek teknoloji ve yeniliklerin takibi, araştırılması en uygun yazılım ve donanımların Odamız sistemine entegrasyonu sağlayarak hizmet kalitesini sürekli olarak arttırmak, 
 •  Alınması kararlaştırılan Bilgisayar, Yazıcı, yazılım ve diğer çevre birimleriyle ilgili Teknik Şartname hazırlayarak Muhasebe/Finans Sorumlusu ile ortak çalışma yapmak,
 •  Günlük olarak ortaya çıkan bilgisayar, yazıcı, program, ağ ve kullanıcı hatalarının tespit edilip giderilmesi ya da anlaşmalı tedarikçi aracılığıyla sorunu gidermek, 
 •  Odamızın internet sayfasını, yönetmek, güncellemek, bakımını yapmak ve kontrol etmek, Kullanıcı bilgileri ve şifrelerini korumak ve paylaşmamak,
 • Odamıza ait sosyal medya kanallarını açmak, yönetmek, güncellemek,
 •  Odamız hizmet birimlerinin yapacağı duyurular, güncellemeler ve mevzuatlar konularında web sayfasında ve sosyal medyada yayınlanması gereken dokümaların yayınlanmasını sağlamak,
 •  Odamız üyelerine yapılacak bilgilendirme çalışmalarında kullanılmak üzere üyelerimizin telefon numaralarını Sms sistemine kaydetmek ve gerektiğinde duyuruları yapmak,
 •  Her yılın sonunda hazırlanan odamız faaliyetleri raporunu düzenlemek,
 • Diğer birimlerin ihtiyaçları olan mesleki yazılımları temin etmek,
 •  Oda bünyesinde alınması gereken teknolojik destek ve anlaşmaları düzenlemek, tedarikçiler ile Oda adına anlaşma yapmak.
 •  Posta, faks ve mail yoluyla gelen Yurt içi ve dışı fuarları takip etmek web sitesinde duyurularını yapmak,

Veri Tabanı Yönetimi

 • Birliğimizde kullanılmakta olan veri tabanlarının kurulumu ve periyodik bakım çalışmalarının yapılması,
 • Yeni tasarlanacak veri tabanları için analiz çalışmalarının yapılması ve veri tabanlarının oluşturulması,
 • Mevcut veri tabanlarının hız ve güvenilirlik olarak optimizasyonlarının yapılması,
 • Veri tabanlarında meydana gelebilecek sorunlara anında müdahale ederek, çözüm oluşturulmasıdır.

Sistem, Ağ ve Güvenlik Yönetimi

 • Birliğimizdeki tüm sunucu sistemlerinin kurulum ve yönetimi,
 • Sunucu sistemlerde meydana gelen donanımsal veya işletim sistemi sorunlarının giderilmesi,
 • Oda ağ altyapısının çalışır durumda tutulması ve gerekli müdahalelerin yapılması,
 • Yeni network genişlemeleri için planların oluşturulması ve uygulanması,
 • Oda bilgisayar sistemi güvenlik sistemlerinin kurulması ve yönetimidir.

Yazılım Geliştirme

 • Oda birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, gerekli web tabanlı ve client/server programların yazılması,
 • Odamızda halen kullanılmakta olan programlar ile ilgili, birimlerin talepleri doğrultusunda değişikliklerin ve güncellemelerin yapılması,
 • Mevcut programlarda yer almayan raporların oluşturulmasıdır.

ADRES BİLGİLERİ

Mini Galeri