Avrupa Birliği Proje Birimi Genel Hizmetleri

  • AB kaynaklı fonlardan yararlanarak ilimiz faydasına olacak Projeler hazırlamak ve uygulamak.
  • Üyelerimizi ve özellikle sanayicilerimizin Avrupa Birliğine uyum sürecinde karşılaştıkları problemlerin çözümü yönünde yol göstermek,
  • Üyelerimizin; özellikle standartlar, krediler, haksız rekabet gibi konularda karşılaştıkları sorunlarda yardımcı olmak,
  • Avrupa Birliği ve KOBİ’lerin kapsamına giren her türlü konuyla ilgili toplantılara katılmak ve bunlarla ilgili raporları hazırlamak, İlgili makamlardan talep edildiği takdirde
  • standartlar, CE İşareti, KOBİ kredileri, Rekabet ve Sektörel bazdaki diğer konularla ilgili araştırmalar yapıp, bunları rapor halinde yetkili mercilere sunmak,
  • Avrupa Birliği ve Dünya Bankası kaynaklı fonlardan üyelerimizin istifadesi yönünde çalışmalarda bulunmak,
  • AB Çerçeve Programları hakkında araştırmalar yapmak ve üyelerimizi bilgilendirmek,
  • Çeşitli konularda ekonomik analizler ve araştırmalar yapmak, sonuçları Genel Sekreterliğe, Yönetim Kurulu’na sunmak ve ilgili üyelere duyurmak,
  • Periyodik olarak çeşitli ekonomik verileri takip etmek.
  • Odanın çeşitli konularda düzenlediği anketleri hazırlamak ve sonuçlarını Yönetim Kurulu’na sunmak.

ADRES BİLGİLERİ

Mini Galeri