Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Yozgat
Ticaret ve Sanayi Odası

Untitled

 


Sigortacılık Levha Kayıt Başvurularında İstenen Evraklar
 

Gerçek kişi sigorta acenteleri için istenen belgeler (oda’ya verilecek)

 1. İkametgah belgesi (ev adresi)

 2. Nüfus kayıt örneği veya t.c. Nüfus cüzdanı sureti

 3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi(resmi kurum için alınacak)

 4. İki adet vesikalık fotoğraf

 5. En son mezun olunan okul diploma sureti

 6. Ticaret sicil gazetesi

 7. Ticaret sicili tasdiknamesi

 8. Oda kayıt sureti

 9. Ek-7 mal varlığı beyanı

 10. (Yabancı dil biliniyorsa) yabacı dil belgesi

 11. (Tanzim edilmişse) mesleki sorumluluk sigortası sureti

 12. (Sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa)

 13. Sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti

 14. Cep telefonu, telefon, faks / e-posta vb. Bilgiler için beyan

 15. (Varsa) mesleki deneyime ilişkin belgeler

Gerçek kişi sigorta acenteleri teknik personeli için istenen belgeler (oda’ya verilecek)

 1. İkametgah belgesi (ev adresi)

 2. Nüfus kayıt örneği veya t.c. Nüfus cüzdanı sureti

 3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi(resmi kurum için alınacak)

 4. En son mezun olunan okul diploma sureti

 5. İki adet vesikalık fotoğraf

 6. Sgk kaydı

 7. (Varsa) mesleki deneyime ilişkin belgeler

 • Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır.suret olarak teslim edilecek belgelerin sureti yetkili mercilerce onaylanmış olacak ya da aslı belge teslimi sırasında ayrıca ibraz edilecektir.

 • Mesleki tecrübe ticaret sicil kaydı, sgk’dan alınacak belge gibi resmi belgeler ile ispatlanmalıdır.

 • Sigorta acenteleri levhaya kayıttan sonra 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya bildirmek zorundadır.

Tüzel kişi sigorta acenteleri için istenen belgeler (oda’ya verilecek)

 1. Ticaret sicil gazetesi

 2. Ticaret sicili tasdiknamesi

 3. Şirket ana sözleşmesi

 4. Oda kayıt sureti

 5. Vergi levhası sureti

 6. Ek-8 sermaye beyanı

 7. (Tanzim edilmişse) mesleki sorumluluk sigortası sureti

 8. (Sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa)

 9. Sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti

 10. Telefon, faks / e-posta vb. İletişim bilgileri beyanı

Tüzel kişi sigorta acente yetkilileri için istenen belgeler (oda’ya verilecek)

 1. İkametgah belgesi (ev adresi)

 2. Nüfus kayıt örneği veya t.c. Nüfus cüzdanı sureti

 3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi(resmi kurum için alınacak)

Tüzel kişi sigorta acenteleri müdürü için istenen belgeler (oda’ya verilecek)

 1. İkametgah belgesi (ev adresi)

 2. Nüfus kayıt örneği veya t.c. Nüfus cüzdanı sureti

 3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi(resmi kurum için alınacak)

 4. En son mezun olunan okul diploma sureti

 5. İki adet vesikalık fotoğraf

 6. (Ortak değilse) sgk kaydı

 7. Yabacı dil belgesi (yabancı dil biliniyorsa)

 8. Cep telefon numarası beyanı

 9. (Varsa) mesleki deneyime ilişkin belgeler

Tüzel kişi sigorta acenteleri teknik personeli için istenen belgeler(oda’ya verilecek)

 1. İkametgah belgesi (ev adresi)

 2. Nüfus kayıt örneği veya t.c. Nüfus cüzdanı sureti

 3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi(resmi kurum için alınacak)

 4. En son mezun olunan okul diploma sureti

 5. İki adet vesikalık fotoğraf

 6. (Ortak değilse) sgk kaydı

 7. (Varsa) mesleki deneyime ilişkin belgeler

 • Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır. Suret olarak teslim edilecek belgelerin sureti yetkili mercilerce onaylanmış olacak ya da aslı belge teslimi sırasında ayrıca ibraz edilecektir.

 • Mesleki tecrübe ticaret sicil kaydı, sgk’dan alınacak belge gibi resmi belgeler ile ispatlanmalıdır.

 • Sigorta acenteleri levhaya kayıttan sonra 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya bildirmek zorundadır.

Tüzel kişi sigorta acenteleri gerçek kişi ortakları için istenen belgeler(oda’ya verilecek)

 1. İkametgah belgesi (ev adresi)

 2. Nüfus kayıt örneği veya t.c. Nüfus cüzdanı sureti

 3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi(resmi kurum için alınacak)

Tüzel kişi sigorta acenteleri tüzel kişi ortakları için istenen belgeler(oda’ya verilecek)

 1. Ticaret sicili tasdiknamesi

 2. Oda kayıt sureti

Tüzel kişi sigorta acenteleri tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi ortakları için istenen belgeler(oda’ya verilecek)

 1. İkametgah belgesi (ev adresi)

 2. Nüfus kayıt örneği veya t.c. Nüfus cüzdanı sureti

 3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi(resmi kurum için alınacak)

Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır.suret olarak teslim edilecek belgelerin sureti yetkili mercilerce onaylanmış olacak ya da aslı belge teslimi sırasında ayrıca ibraz edilecektir.

Genel müdür, genel müdür yardımcısı için istenen belgeler (oda’ya verilecek)

 1. İkametgah belgesi (ev adresi)

 2. Nüfus kayıt örneği veya t.c. Nüfus cüzdanı sureti

 3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi(resmi kurum için alınacak)

 4. En son mezun olunan okul onaylı diploma sureti

 5. İki adet vesikalık fotoğraf

 6. (Ortak değilse) sgk kaydı

 7. Yabacı dil belgesi (yabancı dil biliniyorsa)

 8. (Varsa) mesleki deneyime ilişkin belgeler

 9. Ek-5 bilgi formu (form a)

Şube müdürü ve teknik personeli için istenen belgeler (oda’ya verilecek)

 1. İkametgah belgesi (ev adresi)

 2. Nüfus kayıt örneği veya t.c. Nüfus cüzdanı sureti

 3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi(resmi kurum için alınacak)

 4. En son mezun olunan okul onaylı diploma sureti

 5. İki adet vesikalık fotoğraf

 6. (Ortak değilse) sgk kaydı

 7. Yabacı dil belgesi (yabancı dil biliniyorsa)

 8. (Varsa) mesleki deneyime ilişkin belgeler

 9. Ek-6 bilgi formu (form b)

Şubeler için istenen belgeler(oda’ya verilecek)

 1. Ticaret sicil gazetesi

 2. Ticaret sicil tasdiknamesi

 3. Oda kayıt sureti

 4. Organizasyon şeması ve mali tablolar

 • Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır.suret olarak teslim edilecek belgelerin sureti yetkili mercilerce onaylanmış olacak ya da aslı belge teslimi sırasında ayrıca ibraz edilecektir.

 • Mesleki tecrübe ticaret sicil kaydı, sgk’dan alınacak belge gibiresmi belgeler ile ispatlanmalıdır.

 • Sigorta acenteleri levhaya kayıttan sonra 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya bildirmek zorundadır.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

 

   
Kurumsal

Tarihçemiz
Misyonumuz
Vizyonumuz
Kalite Politikamız

Kurumsal Yetkili Girişi

Hizmetlerimiz

Ticaret Sicil Müdürlüğü
Yazı İşleri Birimi
"K" Türü Yetki Belgesi İşlemleri
Eğitim Talep Formu
İnsan Kaynakları

 

Bağlantılar

Sık Kullanılan Bağlantılar

Kullanım Koşulları
Gizlilik Politikası
İletişim

İletişim ve Ulaşım
Bilgi Edinme

 

Tel

+90 354 212 1121

Faks

+90 354 212 1829

 

Sosyal Medya

       

Telif Hakkı © 2015 Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasına ait olup bilgilerin fikri mülkiyeti gizli tutulmaktadır. 
Site Tasarım ve Kodlama: TSO Bilgi İşlem Birimi Cihangir Can Taşdemir