Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Yozgat
Ticaret ve Sanayi Odası

Untitled

 


Oda Sicil Memurluğu Hizmetleri
 
  • Yeni üye kayıt başvurularını sonuçlandırmak. Yönetim Kurulu kabul kararı tarihi itibariyle Odaya kaydını yapmak, sicil dosyasını tutmak ve muhafaza etmek.

  • Üyeliğe kaydolunan Meslek grupları ve aidat derecelerinin tespiti, değiştirilmesi ve bu husustaki kararların ilgililere tebliği, yapılan itirazların ait oldukları merciye intikal ettirilmesini sağlamak.

  • Odaya kaydı gerektiği halde başvurmayanları izlemek ve kayıt yaptırılmasını sağlamak.

  • Kayıtlı üyelerin durumundaki değişiklikleri izlemek ve gerekli tadilleri yapmak.

  • Üyelerin belge taleplerini karşılamak ve dosyalarından talep edilen suretleri vermek.

  • Oda üyelerinin kimlik taleplerini karşılamak.

  • Üyelerin ve diğer kuruluşların sicil kayıtlarına ilişkin yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak.

  • Üyelerin diğer kamu kurumları nezdindeki işlemleri için gerekli belgeleri düzenlemek.

  • Oda üyelik kayıtlarının terkinini yapmak.

  • Oda organlarının 5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanun ve tüzüğüne göre seçimlerinin yapılmasını sağlamak.

 

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

 

   
Kurumsal

Tarihçemiz
Misyonumuz
Vizyonumuz
Kalite Politikamız

Kurumsal Yetkili Girişi

Hizmetlerimiz

Ticaret Sicil Müdürlüğü
Yazı İşleri Birimi
"K" Türü Yetki Belgesi İşlemleri
Eğitim Talep Formu
İnsan Kaynakları

 

Bağlantılar

Sık Kullanılan Bağlantılar

Kullanım Koşulları
Gizlilik Politikası
İletişim

İletişim ve Ulaşım
Bilgi Edinme

 

Tel

+90 354 212 1121

Faks

+90 354 212 1829

 

Sosyal Medya

       

Telif Hakkı © 2015 Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasına ait olup bilgilerin fikri mülkiyeti gizli tutulmaktadır. 
Site Tasarım ve Kodlama: TSO Bilgi İşlem Birimi Cihangir Can Taşdemir