Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Yozgat
Ticaret ve Sanayi Odası

Untitled

 


Kapasite Raporu Hizmetleri
 
Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin kimlik kartı niteliğinde olan ve bu kuruluşların irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parklarını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri ile benzeri konuları içeren kapasite raporlarını, kuruluşların bağlı bulundukları Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları düzenlemektedir.

İmalat sanayi, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

Odalarımızın ekspertiz heyeti aracılığıyla firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odamızca hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (T.O.B.B) onayından geçmek zorundadır.
 

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Dâhilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, kullanılmaktadır.

Kapasite Raporu Başvuru Süreci

 • Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması gerekmektedir.
 • Kapasite Raporu İstek Formu, Odamız web sitesinden temin edilebilmektedir. Temin edilen Kapasite Raporu İstek Formu doldurularak ve Kapasite Raporu İstek Formu sonunda listelenen belgeleri eksiksiz tanzim edilerek başvuru yapılır.

Kapasite Raporu Ücretleri

 • Kapasite rapor düzenleme harcı her yıl Odalar tarafından belirlenen harç tarifesinde belirtilen tutar kadar Odaca tahsil edilir.
 • 2017 yılı Kapasite Raporu düzenleme bedeli 600,00 TL olup aşağıda belirtilen odamız hesap numaralarına firma adı belirtilerek yatırılmalıdır.
  • T.VAKIFLAR BANKASI YOZGAT ŞUBESİ 00158007286331969 (IBAN: TR43 0001 5001 5800 7286 3319 69)
  • T.C.ZİRAAT BANKASI YOZGAT ŞUBESİ 32936087-5001 (IBAN: TR71 0001 0002 5732 9360 8750 01)
  • T.İŞ BANKASI YOZGAT ŞUBESİ 5900-0000541 (IBAN: TR18 0006 4000 0015 9000 0005 41)

 Ayrıca aşağıdaki TOBB hesaplarına firma adı belirtilerek Birlikçe belirlenen onay harcı yatırılır. 2017 yılı Kapasite Raporu TOBB onay harcı 350,00 TL olup aşağıdaki hesap numaralarına yatırılmalıdır.

HESAP ADI

ŞUBE KODU

HESAP NO

IBAN NO

BANKA

ŞUBESİ

TOBB-Kapasite Bedelleri

4201

785529

TR100006400000142010785529

T.İŞ BANKASI

AKAY

TOBB-Kapasite Bedelleri

153

69072

TR350004600153888000069072

AKBANK

BAKANLIKLAR

TOBB-Kapasite Bedelleri

760

5994350-5032

TR020001000760059943505032

ZİRAAT BANKASI

AKAY

TOBB-Kapasite Bedelleri

184

2068017

TR210001500158007293586413

VAKIFLAR BANKASI

MERKEZ

TOBB-Kapasite Bedelleri

1311

16000038

TR140001200131100016000038

HALKBANK

ÇUKURAMBAR TİCARİ

 

 

 

 

Kapasite Raporu Matbu Dilekçe ve Örnekler

Dosya Türü Dosya Liste Açıklaması

Kapasite Raporu Başvuru Formu

Örnek Kapasite Raporu

Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usul Ve Esasları 2016/9-1
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

 

   
Kurumsal

Tarihçemiz
Misyonumuz
Vizyonumuz
Kalite Politikamız

Kurumsal Yetkili Girişi

Hizmetlerimiz

Ticaret Sicil Müdürlüğü
Yazı İşleri Birimi
"K" Türü Yetki Belgesi İşlemleri
Eğitim Talep Formu
İnsan Kaynakları

 

Bağlantılar

Sık Kullanılan Bağlantılar

Kullanım Koşulları
Gizlilik Politikası
İletişim

İletişim ve Ulaşım
Bilgi Edinme

 

Tel

+90 354 212 1121

Faks

+90 354 212 1829

 

Sosyal Medya

       

Telif Hakkı © 2015 Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasına ait olup bilgilerin fikri mülkiyeti gizli tutulmaktadır. 
Site Tasarım ve Kodlama: TSO Bilgi İşlem Birimi Cihangir Can Taşdemir