Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Yozgat
Ticaret ve Sanayi Odası

Untitled

 


Uygulanan Projeler
 

Proje Adı

YOZGAT GİRİŞİMCİ YETİŞTİRME PROJESİ

Proje Başlangıç / Süresi

12/1/2006 / 10  AY

Kısa Adı / Numarası

YOGİYEM / BG-UE-B2004-22.020401-ELARG

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)-Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu

Çıktılar

Tam zamanlı çalışan proje ekibi (3 kişi)

Yarı zamanlı personel (1 kişi)

Periyodik koordinasyon toplantıları (10 adet)

Danışman (1 kişi)

Eğitici kadro

Eğitim Başvuru formları

Hedef grubu veri tabanı

Hedef Kitle listesi (50 kişi)

Ofis Ekipmanları

Merkez ofis

Bilgisayarlar (10 adet) ve Projeksiyon Cihazı

Bilgisayarlı Eğitim sınıfı

Eğitim Koordinasyon toplantıları (10 adet)

Eğitim içerikleri ve program Eğitim Hizmeti (60 gün)

Eğitim alan toplam girişimci adayları (50 kişi)

Katılımcı Sertifikaları (50 adet)

Danışmanlık hizmeti (12 gün)

Tanıtım broşürü (500 adet)

Tanıtım toplantısı Bilgilendirme Toplantısı (2 adet) İnternet Sitesi

Aylık proje bülteni (500 adet / ay) Basın toplantıları (3 adet) Değerlendirme Raporu Proje Sonuç Konferansı

Uygulandığı İller

YOZGAT

Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

AB Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı

Toplam Bütçe

82403 - Euro

Kullanılan Dış Kaynak

74163 -Euro

Kullanılan İç kaynak

8240 -Euro

  

Proje Adı

YOZGAT SLOVENYA İLE AVUPA'YA AÇILIYOR

Proje Başlangıç / Süresi

12/14/2012 / 15  AY

Kısa Adı / Numarası

 / CFCU/TR0135.03/02

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar

SLOVENYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Çıktılar

1- Hazırlık faaliyetleri / Proje ekibinin oluşturulması

 2- Slovenya'ya ön ziyaret (Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası proje ekibi tarafından gerçekleştirilen)

3- Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası çalışanlarına eğitim programı düzenlenmesi

4- Eğitim ve atölye çalışmaları için Slovenya ziyareti  - Slovenya'nın ekonomisi - Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yapısı

5- Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda eğitim ve atölye çalışmaları - Yozgat ekonomik yapısı - Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın yapısı - Önemli firmalara ve belirlenmiş yerlere ziyaretler (Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası proje ekibi tarafından gerçekleştirilen)

6- Yayınlar - Web Sitesi - Kitapçık - Broşür ve Afişler - Işıklı tabela ve Tabela

Uygulandığı İller

YOZGAT

--Diğer

Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

Slovenya

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

Sivil Toplum Diyalogu – AB – Türkiye Odaları Forumu-II: AB-TÜRKİYE ODALARI ORTAKLIĞI HİBE PROGRAMI 

Toplam Bütçe

100324 - Euro

Kullanılan Dış Kaynak

94361 -Euro

Kullanılan İç kaynak

5962 -Euro

  

Proje Adı

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ

Proje Başlangıç / Süresi

3/19/2006 / 123  AY

Kısa Adı / Numarası

 /

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar

1) Müstakil Genç İş Adamları Derneği (MÜGİAD)

2) Yozgat Sanayici ve İş Adamları Derneği

3) Yozgat Ticaret Borsası

Çıktılar

1) Girişimci Yetiştrime Merkezi Proejsi'nden mezun olmuş 23 başarılı girişimci

2) Başarı potansiyeli yüksek 23 girişimciye tahsis edilen 23 adet işlik

3) İşgem bünyesinde faaliyet gösterecek firmaların ortak kullanımlarına açık eğitim ve toplantı salonu

4) İşgem bünyesinde faaliyet gösteren firmalara pazarlama, finansman yönetimi, işletme becerilerileri vs. konularında danışmanlık desteği verecek 3 tam zamanlı personel

4) İşgem bünyesinde faaliyet gösteren firmalara pazarlama, finansman yönetimi, işletme becerilerileri vs. konularında danışmanlık desteği verecek 3 tam zamanlı personel

5) İşgem'de faaliyet gösteren firmaların ortak yönetimi, bilgi danışmanlı ve destek için tahsis edilen 1 müdür, 1 muhasebeci ve 1 pazarlama elemanı

6) İş Geliştirme Merkezi faaliyetleri için kurulumuş bir anonim şirket ve İŞGEM yönetimi için görev alan İcra Kurulu

7) Firmaların ortak kullanımına açık 3 adet bilgisyar ve internet bağlantısı, fotokopi, faks, yazıcı ve tarayıcı

8) Brüt alan büyüklüğü (metrekare): 3350 m², Net alan büyüklüğü (metrekare): 2340 m², Ortak kullanım alanı (metrekare): 234 m² İŞGEM Müdür Odası: 18 m² İdari Personel: 60 m² Eğitim Salonu: 78 m² WC ve Fotokopi, Faks bölümü: 78 m² olan İŞGEM binası

9) İşgem'de faaliyet gösteren firmalara İş Planı hazırlama, proje yönetimi döngüsü, TSE kalite yönetim sistemleri, dış ticaret, pazarlama vsç gibi konularda proje süresi boyunca verilmiş 12 adet eğitim

Uygulandığı İller

YOZGAT

Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

KOSGEB

Toplam Bütçe

564000 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

564000 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

 -Türk Lirasi

  

Proje Adı

PERAKENDE SATIŞ VE PAZARLAMA ELEMANI YETİŞTİRME KURSU PROJESİ

Proje Başlangıç / Süresi

9/1/2008 / 3  AY

Kısa Adı / Numarası

 /

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar

İş-Kur İl Müdürlüğü

Çıktılar

• Projenin amaç ve hedeflerine uygun verilmiş sertifikalı eğitim

• Eğitim almış 60 adet kursiyer

Uygulandığı İller

YOZGAT

Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

İŞKUR

Toplam Bütçe

36000 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

36000 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

 -Türk Lirasi

  

Proje Adı

LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Proje Başlangıç / Süresi

10/30/2011 / 3  AY

Kısa Adı / Numarası

 / TR72-11-DFD-01/06

Çıktılar

Lisanslı Depoculuk İşletmesi Fizibilite Raporu

Uygulandığı İller

YOZGAT

Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Toplam Bütçe

40522 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

36867 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

3655 -Türk Lirasi

  

Proje Adı

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE EDİYORUZ

Proje Başlangıç / Süresi

7/1/2016 / 12  AY

Kısa Adı / Numarası

 / TRH1.3PREII/P03/167

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar

YOZGAT ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

BOĞAZLIYAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

YOZGAT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çıktılar

Farkındalık faaliyetleriyle kayıtlı istidam konusunda bilinçlendirilmiş hedef gruplar

Kayıtdışı İstihdam Konulu seminer ve Dış Ticaret Eğitimi verilmiş 100 işletme

30 başarılı üniversite öğrencisine iştirakçi firmalarda staj imkanı

30 başarılı üniversite öğrencisine iştirakçi firmalarda staj imkanı

Belirlenmiş oda üyemiz firmalarla yapılacak yurt içi teknik gezi (İstanbul ve İzmir'de belirlenmiş örnek firmalara)

Proje ortaklarımız ve proje ekibiyle yapılacak yurt dışı teknik gezisi (Avusturya)

İyi Uygulama Modelleri Raporu kitapçığı(1500 adet)

Açılış ve kapanış toplantıları

ALO 170 SSS kitapçığı  (5000 adet)

El kitapçığı ve proje bülteni (5000 adet)

Proje süresi boyunca yayında olacak internet sitesi

100 adet seminer katılım belgesi

Uygulandığı İller

YOZGAT

İSTANBUL

İZMIR

Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

Avusturya

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

AB Kayıtlı istihdamın Teşviki Hibe Programı

Toplam Bütçe

169715 - Euro

Kullanılan Dış Kaynak

150045 -Euro

Kullanılan İç kaynak

19656 -Euro

  

Proje Adı

İSTİHDAM GARANTİLİ MESLEK EDİNDİRME KURSLARI

Proje Başlangıç / Süresi

12/17/2012 / 6  AY

Kısa Adı / Numarası

 /

Çıktılar

11 adet meslek dalında eğitim almış 325 kursiyer

Kurslar sonrasında istihdam edilen 65 kursiyer

Bilgisayar Ağ Yönetimi, Teknik Ressam, Aşçılık, Hasta Yaşlı Bakımı, Kuaför, Halkla İlişkiler, Pvc Doğrama, Sekreter ve Büro Yönetimi, Bilgisayarlı Muhasebe, Sıhhi Tesisat ve Reyon Görevlisi mesleklerinde verilmiş 11 adet meslek edindirme kursu

Uygulandığı İller

YOZGAT

Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

İŞKUR

Toplam Bütçe

914196 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

914196 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

 -Türk Lirasi


 


 

Proje Adı

GÜNE BAKANLAR PROJESİ

Proje Başlangıç / Süresi

7/1/2010 / 12  AY

Kısa Adı / Numarası

GÜNE BAKANLAR PROJESİ / TR07H1,02-001/569

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAYSERİ TİCARET ODASI

Çıktılar

1. Sürekliliği sağlanmış proje web sitesi ve kadın girişimcilik ağı

2. Eğitim almış 100 kadın ve 4+3 proje ortağı ve iştirakçisi çalışanı

3. Danışmanlık hizmeti almış 30 kadın

4. Yaygınlaştırılmış proje

Uygulandığı İller

KAYSERİ

SİVAS

YOZGAT

Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

AB Kadın İstihdamını Geliştirme Hibe Programı

Toplam Bütçe

262850 - Euro

Kullanılan Dış Kaynak

 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

 -Türk Lirasi

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

 

   
Kurumsal

Tarihçemiz
Misyonumuz
Vizyonumuz
Kalite Politikamız

Kurumsal Yetkili Girişi

Hizmetlerimiz

Ticaret Sicil Müdürlüğü
Yazı İşleri Birimi
"K" Türü Yetki Belgesi İşlemleri
Eğitim Talep Formu
İnsan Kaynakları

 

Bağlantılar

Sık Kullanılan Bağlantılar

Kullanım Koşulları
Gizlilik Politikası
İletişim

İletişim ve Ulaşım
Bilgi Edinme

 

Tel

+90 354 212 1121

Faks

+90 354 212 1829

 

Sosyal Medya

       

Telif Hakkı © 2015 Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasına ait olup bilgilerin fikri mülkiyeti gizli tutulmaktadır. 
Site Tasarım ve Kodlama: TSO Bilgi İşlem Birimi Cihangir Can Taşdemir